เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

เรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพกับครูที่มีประสบการณ์สอนยาวนานและเข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยในการเรียนภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี

เริ่มเรียนภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน A1 ด้วยตนเอง ได้โดยการติดตามอ่านบทเรียนออนไลน์ฟรี  หรือ

สมัครเรียนภาษาเยอรมันกับอาจารย์เมย์ โดยเรียนสดออนไลน์ผ่าน Skype หรือ Hangouts อาจารย์สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน A1, A2-B1  ไปจนถึงระดับสูง B2-C1 และ TestDaFรายละเอียดคอร์สเรียนและคอร์สติวสอบ 

 

เกี่ยวกับอาจารย์

อาจารย์สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
เคยไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมันอยู่ 2 ปี
สอนภาษาเยอรมันมานานกว่า 10 ปี