เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพกับครูที่มีประสบการณ์สอนยาวนานและเข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยในการเรียนภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี

เริ่มเรียนภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน A1 ด้วยตนเอง ได้โดยการติดตามอ่านบทเรียนออนไลน์ฟรี  หรือ

สมัครเรียนภาษาเยอรมันกับอาจารย์เจน โดยเรียนสดออนไลน์ผ่าน Skype หรือ Hangouts อาจารย์สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน A1, A2-B1  ไปจนถึงระดับสูง B2-C1 และ TestDaFรายละเอียดคอร์สเรียนและคอร์สติวสอบ 

เกี่ยวกับอาจารย์

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
  • ศึกษาเพิ่มเติม ด้านการสอนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 2 ปี
  • สอนภาษาเยอรมันมานานกว่า 10 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *