หลักการใช้คำนำหน้านาม (Artikel) ในภาษาเยอรมัน

นักเรียนภาษาเยอรมันหลายคน คงเคยสับสนกับการใช้คำนำหน้านาม (Artikel) ในภาษาเยอรมัน ว่า เมื่อไหร่จะใช้ ein/eine/einen และเมื่อไหร่เราจะใช้ der/die/das /den กันแน่  บางครั้งเราคิดว่าน่าจะใช้ ein/eine/einen แต่ครูกลับบอกว่าต้องใช้ der/die/das เสียอย่างนั้น วันนี้อาจารย์มีกฎเหล็กง่ายๆ 4 ข้อ ในการใช้คำนำหน้าคำนามมาฝากค่ะ

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ที่จริงแล้ว การใช้คำนำหน้านาม (Artikel) นั้น มีอยู่ 3 แบบ คือ

  1. ใช้ ein/eine/einen, 2. ใช้ der/die/das/den และ 3. ไม่ต้องเติมคำใดๆ เราเรียกแบบนี้ว่า Nullartikel

 

กฎเหล็กข้อที่หนึ่ง

ein/eine จะใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคำนามนับได้เอกพจน์เท่านั้น และจะต้องเป็นการกล่าวถึงอย่างทั่วๆไป ไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น

Da kommt ein Mann. นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมา  ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใคร หรือคนไหนเป็นการเฉพาะ

 

กฎเหล็กข้อที่สอง

หากเป็นคำนามนับไม่ได้ หรือคำนามพหูพจน์ แต่กล่าวถึงครั้งแรกโดยไม่ได้เจาะจง จะไม่ต้องใช้คำนำหน้านามใดๆ เลย (Nullartikel)

เช่น คำนามพหูพจน์  Ich brauche Äpfel.  ผมต้องการซื้อแอปเปิ้ลหลายผล

    คำนามนับไม่ได้  Ich brauche Geld.   ผมต้องการเงิน (เป็นนามนับไม่ได้)

                                  Ich brauche Zeit / Ruhe ผมต้องการเวลา / ความสงบ

                                  Ich habe Hunger. ผมหิวข้าว

 

กฎเหล็กข้อที่สาม

ชื่ออาชีพ, ตำแหน่ง, สถานะ, ชื่อเมือง, ประเทศ(ส่วนใหญ่) ไม่ต้องใช้คำนำหน้านาม

เช่น  Er ist Arzt. (von Beruf).  เขาเป็นหมอ

       Er ist Schuldirektor. เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

       Er wohnt in Berlin.  Er kommt aus Frankreich. เขาอยู่ที่เมืองเบอร์ลิน เขามาจากฝรั่งเศส

แต่ถ้าหากเราหมายถึงคนที่ทำอาชีพนั้น จะเข้ากฎข้อหนึ่งทันที คือ เป็นคำนามนับได้เอกพจน์ เช่น
Da kommt ein Arzt. นั่นมีหมอเดินมา

 

กฎเหล็กข้อสุดท้าย

กรณีอื่นๆ เราจะใช้ der/die/das  

เช่น เมื่อต้องการชี้เฉพาะ (กล่าวซ้ำถึงสิ่งที่กล่าวไปแล้ว)  
Da kommt ein Mann. Der Mann ist Arzt.

นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมา  ผู้ชายคนนั้นเป็นหมอ

หรือ เมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เช่น ดวงอาทิตย์
Die Sonne scheint. ดวงอาทิตย์ส่งแสง

หรือ เมื่อสิ่งนั้นเฉพาะเจาะจง เช่นชื่อถนน
Er wohnt in der RoseStraße. เขาพักอยู่ในถนนโรเซอ

One Reply to “หลักการใช้คำนำหน้านาม (Artikel) ในภาษาเยอรมัน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *